Naše výrobky - sestry Trapistky

Žijeme z práce vlastních rukou, podle Řehole svatého Benedikta a jeho pravidla: Modli se a pracuj.   Naše výrobky jsou také výrazem našeho života modlitby obětovaného za celý svět. Z tohoto pojetí práce se rodí rozhodnutí pro kvalitu a poctivost našich výrobků.   Můžete nás podpořit koupí našich výrobků.

motiv