Opatství naší Paní nad Vltavou

Jsme mnišky kontemplativního řádu cisterciáků přísnější observance (OCSO) více známého jako trapistický řád.
Náš život je zasvěcen hledání jednoty s Bohem skrze Krista, v tichu, v odloučeností od světa, v sesterském společenství, v modlitbě a v práci podle Řehole svatého Benedikta.

Více informací můžete najít na webových stránkách řádu: www.ocso.org.

Pozvánka na naše liturgické modlitby

v neděli

 4:00 vigilie
 7:00 ranní chvály
10:00 mše svatá
12:15 sexta
14:15 nona
17:00 večerní chvály a Eucharistická adorace
19:15 kompletář

ve všedních dnech

 4:00 vigilie
 7:00 ranní chvály a mše svatá
 8:45 tercie
12:15 sexta
14:15 nona
17:15 večerní chvály (v pátek v 17.00)
19:15 kompletář